Tematik Sözler

Ramazan ve Oruç ile İlgili Hikmetli Sözler

Ramazan ve Oruç ile İlgili Hikmetli Sözler

Ramazan ve Oruç ile İlgili Hikmetli Sözler ve Alıntılar

İdrakiyle müşerref bulunduğumuz mübarek Üç Aylar, nurlu gün ve geceler, insanların kurtuluşu için birer vesiledirler.

Kutlu zamanlarda esas olan, nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşmaya çalışmaktır. Bu zamanların en önemlilerinden biri ve en uzunu olan üç aylarda, kula kulluğunu hatırlatan ibadetlerin en önemlisi ise nafile oruçlardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Receb-i Şerif ve Şaban-ı Şerif aylarında oruca çok önem vermiştir. Ramazan-ı şerif dışında en çok orucu Şaban ayında tutmuştur. Hz. Âişe Validemizin (r.a) beyanına göre Peygamberimiz (s.a.v) bazen Şaban ayının tamamını, çok kere de çoğu günlerini oruçlu geçirirdi.

İlahi feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği Şaban ayı, müminler için bir fırsattır. Şaban ayında tutulan nafile oruç diğer aylarda tutulan nafile oruçlardan daha üstün ve faziletlidir.

Böylesi önemli ve kutlu bir zaman dilimi içerisindeyken, değerli büyüklerimizin bu mübarek zamanlara ve ibadetlerin en değerlisi olarak görülen oruca bakışarını sizlerle paylaşmak istedik.

Ramazan ve Oruç İle İlgili Hikmetli Sözler

Oruç kendine has özellikleri olan bir anahtardır, çünkü bu daracık yerde cehennemi kapayıp cenneti açar.

— Abdurrahman-ı Câmî (k.s)

İnsan oruç ayı olan ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenab-ı Hakk’a şükredip sevinmelidir.

— Hz. Mevlâna (k.s)

Gerçek oruç, Allah Teâlâ’nın dışındaki her şeyden tümüyle el çekmek, onlara gönül vermemektir.

— Şah-ı Nakşibend (k.s)

Cihad ve oruç güçtür, çetindir. Fakat bu güçlük ve çetinlik, Allah”ın, kulu kendinden uzaklaştırmasından daha iyidir.

— Hz. Mevlâna (k.s)

Oruç, kimseye muhtaç olmama sıfatıdır; onun benzeri bir amel yoktur.

— İmam Gazâlî (k.s)

Neden ekmeğe aşıksın? Bahar mevsiminde gençleşen dünyayı seyret! Oruç harmanından can buğdayı satın al!

— Hz. Mevlâna (k.s)

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olur.

— Ebû Hureyre’den (r.a) nakledilen hadis-i şerif

Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin.

— İbn-i Mes’ud (r.a)

Ramazanda Allah’ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah’tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.

— Cabir (r.a)

İnsan oruç ayı olan Ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenâb-ı Hakk’a şükredip sevinmelidir.

— Hz. Mevlâna (k.s)

Allah Şaban Ayı’nda cennetin kapılarını iyi ve takvalı kullarına ardına kadar açar ve onları en güzel nimetlerle ödüllendirir.

— Hz. Ali (k.v)


Ramazan ve Oruç ile İlgili Hikmetli Sözler ve Alıntılar
Ramazan ve Oruç
Tematik Sözler

Yorum Yaz