Hikmetli Sözler

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri

Başına gelen marazlar, sıkıntılı haller senin için bir temizleyicidir. Onlar seni temizleyecek ve sen Hakk’a yakınlık sağlayacaksın.

İmanı kuvvetli olanın imtihanı ağır olur.

İhlâs, seni insanların görüp bilmesine önem vermeyip Allah Teâlâ’nun görüp bilmesine önem vermektir.

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür.

Zamanını önce ahireti elde etmek için sarfet. Geri kalan vaktinde de geçimini temin için harca.

Ben istiyorum fakat Allah vermiyor, bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. İstediğini vermezse ona karşılık razı ve memnun olacağın başka bir hal verir.

Nefsinden gelen istekleri kabul edip kendine zulmetme. İpini onun eline verme. Yoksa dünya ve ahiretini zarara sokarsın.

Bir kişi, Kur’an ve Sünnet’e göre sevimli ise sen de onu sev, kötü ise sen de kötü gör.

Nefsine dizgin vur ve bin. Aksi halde o sana biner.

Ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar.

Zenginlerle sohbetin onlara değer vermeyerek, fakirlerle sohbetin ise kendine değer vermeyerek olsun.

İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp, sonra da bunu Allah Teâlâ’nın kabul etmesini istemek yakışır mı?

Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı müddetçe ahireti sevmiş olamaz.

İnanmayan bir gönül içinde kuş bulunmayan kafese benzer.

Sağlam bir kalp tevhit, tevekkül, yakîn, tevfik, ilim, iman ve kurbiyet ile dolar.

Doğruluk ve kalp temizliği olmadan hiçbir insan Allah’a yaklaşamaz!

Nefsiyle dost olan, Hakk’ı kaybeder.

Sabırlı ol. Allah’ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket etmekte tahammül göster.

Kalbin ölümü, Allah Teâlâ ve O’nun zikrinden gafil olmaktan ibarettir.

Kendine ağırlık veren kimsenin hiçbir ağırlığı yoktur.

Nefsin şehvetlerinden kaçınmak kişinin kalbinde tevhid nurunu meydana getirir.

Yatağında, yorganının altında ve kapalı kapılar ardında miskin miskin durma. İş ara. Çalışmak istediğini söyle.

Kim ki Allah Teâlâ’yı bilenlerle haşır neşir olmayı artırırsa, o kişi nefsini bilir.

Allah’ın kitabına hürmet ediniz. Onunla edepleniniz, onunla ahlâklanınız.

Başkasının kısmetine haset etmek en büyük cahilliktir. Çünkü senin kısmetin başkasına, başkasının kısmeti sana geçmez.

Doğruluk ve kalp temizliği olmadan hiçbir insan Allah’a yaklaşamaz.

Nefsin şehvetlerinden kaçınmak kişinin kalbinde tevhid nurunu meydana getirir.

Kalbinde Allah’tan gayrı her şey bir puttur. Öyleyse sen putları kır. Evi temizle.

Maneviyat yolunun zorluğu seni korkutmasın. Marifet ilmine ancak zorluklara katlanan cesur kimseler ulaşır.

Abdulkâdir Geylânî (k.s)


Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Abdulkâdir Geylânî (kûddise sırrûhu)

Yorum Yaz