Tematik Sözler

Mevlâna’nın Ramazan ile İlgili Hikmetli Sözleri

Mevlâna'nın Ramazan ile İlgili Hikmetli Sözleri

Mevlâna’nın Ramazan ile İlgili Hikmetli Sözleri

İnsan oruç ayı olan ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenab-ı Hakk’a şükredip sevinmelidir.

Ramazan geldi, aşk ve îmân pâdişâhının sancağı erişti. Artık maddî yiyeceklerden elini çek, çünkü göklerden mânevî rızıklar geldi. Can sofrası kuruldu.

Cihad ve oruç güçtür, çetindir. Fakat bu güçlük ve çetinlik, Allah”ın, kulu kendinden uzaklaştırmasından daha iyidir.

İnsanın namaz kılmayı arzu edişi, oruç tutuşu, hep Hakk’ın kulunu kendine çekişindendir.

Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan, senin vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. İftar vaktinde yediğin yemek lokmasının her biri, birer mânâ incisi olur. Ramazan”da yemekte, içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte sabırlı olduğun için, bu sabır, senin manevî görüşünü artırır, gönlünün gözünü açar.

Divan-ı Kebir, IV. cilt, s. 368

Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla gibisin. Sen aslına nasıl ulaşacaksın?
İşte oruç, sel gibi, yağmur gibi seni alır, denize ulaştırır.

Divan-ı Kebir, II. cilt, s. 803

Bu mübarek ayda, oruç harman yerine sıkıntısız, neşeli gelen kişi, o güzeller güzeli aya yol bulur.
Sıhhatli, atlasa benzeyen yüzünü kim sarartırsa, o orucun ipekli elbisesini giyer.
Bu ayda dualar kabul olur. Oruçlunun âhı gökleri deler, geçer.
Oruç kuyusunda sabreden kişi, Yusuf gibi aşk Mısır”ında sultan olur.
Ey sahura kalkan, sahur yemeği yiyen kişi! Az konuş, hatta sus! Sus da orucu anlayanlar, oruçtan söz etsinler.

Divan-ı Kebir, III. cilt, s. 1119

Ramazan günlerinde sarkıtılan merhamet ipine sarıl da, şu beden kuyusundaki hapisten kendini kurtar!

Oruç anası keremlerde bulundu, çocuklarına geldi, kavuştu. Çocuğum! Fırsatı kaçırma, oruç ananı sıkıca tut, bırakma!
Oruç anasının güzel yüzünü seyret! Onun lütuf sütünü em! Onun yurdunu yurt edin! Orucun kapısında otur!
Rıza çölüne bak, Allah’ın ilkbaharını seyret! Oruç nergisleri ile dolu olan can cennetini müşahede et!
Ey gonca! Sen çok güçsüzsün. Gelişmemişsin. İpte oynayan bahar cambazı gibi sıçra, oruç çemberinden geç!
Ey gül! Kanlara batmışsın, hal böyle iken, neden gönlün hoş, neden gülüp duruyorsun? Yoksa Halil’in İshak’ı mısın ki, oruç hançerinden hoşlanıyorsun?

Neden ekmeğe aşıksın? Bahar mevsiminde gençleşen dünyayı seyret! Oruç harmanından can buğdayı satın al!

Divan-ı Kebir, III. cilt, s. 1175

Sevgi (kulluk), düşünce ve mânâdan ibaret olsaydı, bize oruç ve namaz lüzumlu olmazdı.
Bağlılık ve sevgiden bir eser olsun diye dostlar birbirine armağan sunarlar.
O armağanlar, bağlılığın ve sevginin şahitleridir. Yani onlarda samimiyet ve beraberlik gizlidir.
O ihsanlar, gönülde meydana gelen sevginin görünen şahitleridir.

Mesnevi, VI. cilt, s. 1769


Kutlu Olsun Oruç Ayı Geldi Şiiri

Mubârek bâd âmed mâh-ı rûze
Rehet hoş bâd ey hem-râh-ı rûze

Kutlu olsun, oruç ayı geldi; yolun hoş olsun a oruca yoldaş olan kişi.
Ay’ı göreyim diye dama çıktım; çünkü canla, gönülle orucu özlemiştim.
Ay’a bakayım derken başımdan külâhım düştü; o oruç padişahı beni sarhoş etti gitti.
A Müslümanlar, o günden beri sarhoşum, aklım başımda değil;
orucun ne de hoş bahtı varmış, ne de güzel devleti varmış.

Bu aydan başka gizli bir Ay daha var; hem de Türk gibi oruç çadırında gizli.
Bu ayda, oruç harman yerine bir güzelce gelen kişi, yol bulur o Ay’a.
Atlasa benzeyen yüzünü kim sarartırsa, o giyer orucun ipekli elbisesini.
Bu ayda dualar kabul olur; oruçlunun ahı gökleri deler.

Oruç kuyusunda sabreden kişi, Yusuf gibi aşk Mısır’ına sahip olur.
A sahur yiyen söz, sus artık da orucu anlayanlar hoşlaşsınlar oruçtan.
Gel ey Şemseddin, a Tebriz’in övündüğü er, oruç askerinin başbuğu sensin.

Hz. Mevlâna (k.s)


Mevlâna’nın Ramazan ile İlgili Hikmetli Sözleri
Mevlâna Sözleri
Mevlâna Celâleddin (k.s)

Yorum Yaz