Hikmetli Sözler

Hazreti Ebû Bekir’in Hikmetli Sözleri

Hazreti Ebû Bekir’in Hikmetli Sözleri

Hazreti Ebû Bekir’in Hikmetli Sözleri

Kul, dünya nimetlerinden biri sebebiyle kibirlendiğinde Hâk Teâlâ, o nimet kulundan gidinceye kadar ona buğzeder.

Hayır işlerinde acele edin çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var.

Yetmiş kere tövbeni bozsan da yine tövbe et.

Bir kaç günlük ömre aldanıp da yarın Cenab-ı Hakk’ın huzurunda mahçup olmayın.

Çok söz, kişiyi unutkan yapar.

Ne söylediğini, ne zaman söylediğini ve kime söylediğini iyi düşün!

Bana göre afiyette olup şükretmem, imtihan edilip sabretmemden daha makbuldür.

Hak olmayan sözde hayır yoktur. Yalan söyleyen fücura uğrar; fücura uğrayan da çukura düşer.

Hayır işlerinde acele edin çünkü arkanızdan acele gelen eceliniz var.

Allah’tan afiyet isteyiniz. Hiç kimseye yakinden (kati bir imandan) sonra afiyetten daha faziletli bir şey verilmemiştir.

Tebessüm emniyetin anahtarı, ihsanın lambasıdır.

İnsanoğlunun her an işleyebileceği hatalardan kaçının. Âhiret için azık hazırlayın. Çünkü oraya dönüş yakındır.

Ben Allah’a (c.c) ve Resûlü’ne (s.a.v) itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Ben Allah’a ve Resûlü’ne isyan edersem, sizin bana itaat etme yükümlülüğünüz yoktur.

Allah’tan (c.c) hakkıyla ittika edin. Kitabınızda sizi sakındırdığı şeylerden uzak durun. O’na (c.c) asi olmaktan, azabından korkarak kaçının. O’nun (c.c) azabı konusunda hiç kimse için destek yoktur.

Böbürlenmekten sakınınız. Topraktan yaratılan ve tekrar toprağa dönecek olan insanın böbürlenmesi niye? O bugün diridir. Yarın ise ölüdür.

Sizin en hayırlınız olmadığım halde üzerinize idareci kılındım. (Bu görevi yerine getirirken) iyi hareket edersem bana yardım edin. Kötü işler yaparsam beni doğrultun.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda da hayır yoktur.

Bilgiçlik taslayarak gururlananlarda hayır olmadığı gibi, Allah için yaptıklarında insanların kınamasından korkanlarda da hayır yoktur.

Güzel ve özlü konuşmanın sırrı, boş sözleri terk etmektir.

Biliniz ki sizler muhtaç olan kullarsınız. Allah katındaki hayırlara, ancak O’na itaat ederek ulaşabilirsiniz.

Takva, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. Hakk’a asi olmak ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.

Sabredin ki, her şeyin başı sabırdır.

Sevgilinin ayrılığından daha çetin bir zorluk yoktur.

Uyumayı kabre, rahatı sırat köprüsüne, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete bırakın.

Allah Teâlâ kendi haklarına karşılık sizin canlarınızı rehin almış ve bunun için de sizden söz almıştır. Ebedi olana karşılık az ve fani olanı satın almıştır.

Mucizeleri ebedi olan Allah’ın kitabı sizdedir. O kitabın nuru sönmez. Onun emirlerini tasdik edin ve onunla amel edin. Karanlık günler için ondaki nurdan faydalanın.

Ey Allah’ın kulları! Ne zaman geleceğini bimediğiniz bir ecele gece gündüz yaklaşmaktasınız. Ömrünüzü Allah rızası için çalışırken bitirmeye gayret edin.

Çabuk olun! Çabuk olun! Kurtuluş yolu arayın! Kurtuluş yolu arayın! Çünkü arkanızda sizi hararetle isteyen ve peşinizden koşan bir ecel var.

Dünya sevgisi kalbe girdiği zaman Allah bundan hoşnut olmaz. Bu hoşnutsuzluğu kul ondan ayrılıncaya kadar devam eder.

Elini müslümanların kanını akıtmaktan, karnını onların mallarını yemekten, dilini de ırzları hakkında ileri geri konuşmaktan koru.

— Hz. Ebu Bekir (r.a)


Hazreti Ebû Bekir’in Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh)

Yorum Yaz