Hikmetli Sözler

Hazreti Ömer’in Hikmetli Sözleri

Hazreti Ömer’in Hikmetli Sözleri

Hazreti Ömer’in Hikmetli Sözleri

Kim Allah (c.c) rızası için farzlarını yerine getirir, niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder; işte o, içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini arttırırsa, Allah da onun mükâfatını arttırır.

Gerçek mücahid, nefsinin arzularına karşı gelebilen ve haramlardan korunandır.

Bilin ki din, ciddiyet ve samimiyettir.

Allah’tan korkandan daha güvenilir kimse yoktur.

Bizim en büyük şöhretimiz müslümanlığımızdır.

Tövbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.

Ahiret için amel edin ki, dünya işleriniz de düzene girsin.

Layık olmayan kimseye boşuna dil dökme, kendini boşuna rezil edersin.

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.

Ümidi az olanın, hüznü çok olur…

Kötü bir işin en güçlü şahidi vicdanımdır.

Sabır, boyun eğmek değil, mücadele etmektir.

Bana yanlışımı gösterenden Cenâb-ı Hak razı olsun.

Ölüm gaiblerden gelen bir sestir. İyi olsun, kötü olsun herkese ulaşır. Şehid, nefsini Allah’a (c.c) adayan kimsedir.

Kim Allah rızası için farzlarını yerine getirir ve niyetini sağlamlaştırır ve ıslah eder, işte o; içinizden kurtulan ve murada erendir. Kim ibadet ve itaatini arttırırsa, Allah da onun mükâfatını arttırır.

Bilmeyenin öğrenip bilmesi ve ileri gidenlerin öğütlenmesi için hak söz söylenmesini isterim. Kim söylerse söylesin, yeter ki hak söz söylesin.

Allah’a itaat eden büyük zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar.

Bazı kimseler de ‘biz cihad ettik’ der, ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira (hakiki) muhacirler, günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir.

Haksız bir iş teklif edildiğinde, kendi zararına bile olsa taa gönülden gelen bir sesle yapamam diyen insanın meftunuyum.

Yüce Allah, kulun dua ve tesbihlerini, kendisinin haram kıldığı şeylerden sakınması ile kabul eder.

Az olup yeterli gelen dünyalık, çok olup oyalayandan daha hayırlıdır.

Takva, harbe en güzel hazırlıktır, en güçlü taktiktir. Askerin günahı düşmandan daha tehlikelidir. Fazlımızla galip gelemezsek, gücümüzle düşmanı yenmemiz mümkün olmaz.

Hz. Ömer (r.a)


Hazreti Ömer’in Hikmetli Sözleri
Hikmetli Sözler
Ömer bin Hattab (radıyallahu anh)

Yorum Yaz