Hikmetli Sözler

İmam Gazâlî Sözleri

İmam Gazâlî Sözleri

İmam Gazâlî Sözleri ve Alıntıları

Başkasına eza ve cefa etme ve bunu onlardan korktuğun için de yapma. İyi bir huy olduğunu düşünerek öyle davran.

İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten iki şey alıkoyar. Kendi kusurlarını düşünmek ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak.

Başkalarına zulmeden ve Allah’a isyan eden kimselere ihsan ve ikram edilmez. Çünkü zalime ihsanda mazluma haksızlık vardır. Mazlumun hakkına riayet daha mühimdir.

Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme.

İnsanların içinde bulunduğun zaman, onların doğru sözlerine kulak ver, kötü sözlerine karşı sağır ol.

İnsanlardan bir iyilik gördüğün zaman önce Allah’a şükret, sonra ona vesile olan kimseye teşekkür et. Nimeti göndereni unutma, getireni de ihmal etme.

Her gördüğüne hemen vaaz ve sohbete başlama. Bak, söylediğini anlar ve alır durumda ise sohbet et; değilse sükûtu tercih et.

Hiç şüphesiz kulluuğun esası ve Allah Teâlâ’ya ibadetin temeli ilim üzere kuruludur. İlimsiz taat olmaz. Bunun için ilme öncelik verilmesi gerekir.

Zengin isen, kimseye ihtiyacım yok diye kibirlenme. Çünkü Allah Teâlâ bir gün seni beğenmediğin 0 kimselere muhtaç eder ve sana kibrinin cezasını çektirir.

Atalarının dindarlığıyla kurtulacaklarını sananlar, babalarının yemesiyle doyacaklarını zannedenler gibidir.

Yüce Rabb’inin takdir ve tecellilerine razı ol. İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

Dünyalık elde etmek için sakın dininden ve edebinden bir şey verme.

Dünya ehlini gözünde büyüttüğün an, dünya büyümüş, ancak sen Allah katında küçülmüş olursun.

Sırf zengin olduğu için kimseyi gözünde büyütme. Çünkü bütün dünya ve içindekiler, Allah katında küçüktür.

İnsanda Allah sevgisi olmazsa başka şeylere karşı sevgisi artar.

Ölü olsun diri olsun sakın kimseyi küçük görme, sonra helâk olursun. Çünkü bilemezsin, belki o senden daha hayırlı biridir.

Her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de fıkıh ilmidir.


İmam Gazâlî Sözleri ve Alıntıları
Hikmetli Sözler
İmam Gazâlî (kûddise sırruhû) (?, Tus, İran – 19 Aralık 1111, Tus, İran, İslam âlimi, mutasavvıf, müderris.

Yorum Yaz