Hikmetli Sözler

Hazreti Ali’den Hikmetli Sözler

Hazreti Ali’den Hikmetli Sözler

Hazreti Ali’den Hikmetli Sözler

Allah’ın sana vermiş olduğu nimetlere şükret. Onları hak etmeye devam et ve bu nimetlerden insanları da faydalandır.

Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.

Ne kadar verilirse doymak bilmeyen ve elindekilerle kanaat etmeyenlerden olma.

Allah’ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir.

Gerçek yetim anadan, babadan yoksun olan değil, akıldan ve ahlaktan yoksun olandır.

Gerçek yakınlık akrabalık bağıyla değil sevgi bağıyla olur.

Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur.

Her kim salih amellerini arttırmıyorsa noksanlık içerisindedir.

Dünya nimeti olarak İslâm, meşguliyet olarak ibadet, ibret olarak da ölüm sana yeter.

Takva, günah işlemekte ısrar etmeyi ve yapılan ibadetle gururlanmayı terketmektir.

İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın.

Her kap içine bir şey konulunca daralır. Bilgi kabı ise doldurulunca genişler.

Ailene karşı aşırı derecede kıskanç olma; sonra bundan dolayı onu kötü işler yapmakla suçlarsın.

Dili tatlı olanın arkadaşı çok olur.

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun.

Allah’ın zalime mühlet vermesi, onu hesaba çekmeyeceği anlamına gelmez.

Senden sorulduğu vakit inkâr edeceğin veya özür dilemeye mecbur olacağın işi bırak.

Halka öğüt verirken kendisi o öğüde uymayanlardan, salihleri sevip onların amellerini işlemeyenlerden olma.

Hiddetini yut, kızdığın vakıf öfkeni yenmeye çalış. Elinde cezaya kudret olduğu halde affeyle.

En büyük yalnızlık, kişinin kendini beğenmesidir.

Kendi menfaatin için başkasına haksızlık yapma. Başkasının menfaati için senin aleyhine hüküm verilmesine ise sabret.

İbret alınacak şeyleri başkalarına tavsiye edip de kendin bunlardan ibret almaz olma. Başkalarına öğüt verip de kendin bu öğütten nasipsiz olma. Sözün az, amelin çok olsun.

Çalışan fenalığa vakit bulamaz. Boş oturan ise fenalıktan kurtulamaz.

Ahir zamanda bir müminin huzuru halk tarafından tanınmamaya bağlıdır.

İnsanlara ilk olarak tam anlayabildiği şeylerden bahsediniz, yoksa karşınızdaki insanı Allah’ı ve Resûlü’nü yalanlamaya sevkedersiniz.

Dünyanın geçmiş olduğunu gördüğün günlerinden gelecek günleri kıyas eyle. Gelecek günler de geçmiş günlere benzeyecektir.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin dünyaya tapanların işi olmasın.

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur.

Kur’an’a yapış ve ondaki nasihatleri kendine gaye edin ve haramlarını haram, helallerini helal bil. Geçmiş ümmetlerin Kur’an’da haber verilen kıssalarından ibret al.

Gaflet yerlerinde ve Allah’a taatten alıkoyan yerlerde bulunma. Üzerine vazife olmayan işe karışma.

Günah işlemediğimiz günler bizim bayramımızdır.

Bir işi gösteriş amacıyla yapma, utandığın için de bırakma.

Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilen dünya lezzetlerini önemsemez.

Namaz her takva sahibinin, Allah’tan sakınan her kişinin Allah’a yakınlaşmasıdır.

Mal sarhoşluğu, içki sarhoşluğundan beterdir.

İyilik ve hayır için çalışın. Emel ve arzuları yarıda kesen, lezzet ve zevkleri acılaştıran ölüm gelmeden önce hazırlığınızı yapın.

Kanaat, tükenmez bir hazinedir.

Dünyayı isteyen ilim okusun, ahireti isteyen ilim okusun, her ikisini isteyen yine ilim okusun.

Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

Kim ilim yolunda olursa cennet onu ister. Kim de Allah’a isyan yolunda olursa cehennem onu ister.

Düşmanı ile husumette aşırı giden günaha girer. Ancak onu hafife alan da zulme uğrar.

Hz. Ali (r.a)


Hazreti Ali’den Hikmetli Sözler
Hikmetli Sözler
Ali bin Ebu Talib (r.a)

Yorum Yaz