Hikmetli Sözler

Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî Sözleri

Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî Sözleri

Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî Sözleri ve Alıntıları

İçinde bulunduğun vakit, sahip olduğun nimetlerin en değerlisidir. Öyleyse bunu en kıymetli işlerle değerlendir.

Kulun imanı edeple tamam olur. Edepsizlik ilahi bilginin azlığındandır.

Kim dedikoduya kıymet verirse, Allah katında onun bir kıymeti yoktur.

Haram yiyenin yedi uzvu günaha girer. Helâl yiyenin uzuvları da ibadette olur.

Nefis, hakikatin dışında pek çok şeyi kalbe atar ve onları süsler. Nefisten gelen düşünceleri iyice araştır, hemen peşine düşme.

Bir insanın imanı kemal derecesini bulursa Allah’tan başka kimseden korkmaz.

Kerametlerin en büyüğü kötü bir ahlâkını terkedip yerine güzel ahlâkı elde etmektir.

İnsanı üç şey mahvetmiştir: İzzet, makam arzusu, fakirlik korkusu.

Kalp incedir, şeffaftır. Çirkin düşünceler orada iz bırakır. Az bir şey onun üzerinde çok gözükür.

Zamanımızın âlimleri tövbeden, halka eziyet etmemekten ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünnetine uymaktan mahrum oldular.

Sehl b. Abdullah-ı Tüsterî (rah.)


Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî Sözleri ve Alıntıları
Hikmetli Sözler
Sehl bin Abdullah-ı Tüsterî Hazretleri (rahmetullahi aleyh)

Yorum Yaz